تماس با ما


واحد مدیریت
info@ceworld.ir  
0910.956.1888  
تماس از ساعت 9 الی 17 به جز روزهای تعطیل

واحد فروش
sales@ceworld.ir  

شماره ارسال SMS
30007957952172  

صفحه ما در اینستاگرام
ceworld.ir  

لیست شماره حساب های فروشگاه دنیای کامپیوتر و الکترونیک

 

شماره حساب: ۲۱۱۱۳۱۹۰۷۰

شماره کارت: 6104.3377.9338.1243

نام صاحب حساب: حسین خطایی

 


شاخه ها